Profesor Baltazar, crtani serijal, 5. serija, 50′. Crtani filmovi: Amadeusove uši, Drama oko cvijeća, Gusarski problem, Lavlje nevolje, Maxol