Fatalna ljubavna priča između cijenjenog pijanista i dirigenta Wiktora i mlade
pjevačice Zule tijekom politički turbulentnih 50-ih godina u Poljskoj.