Uzbudljivi život Marca od njegove mladosti 1970-ih godina do bliske budućnosti i bezbroj veza i odnosa koje su mu se ispreplele na putu.
pročitajte više i pogledajte trailer