Profesor Baltazar, crtani serijal, 4. serija, 50”
Crtani filmovi: Oblačno sa svađavinama, Pingvin Čarli, Pepino Cicerone, Svirka za Mirka, Stonožica bosica