Profesor Baltazar, crtani serijal, 6. serija, 50′.
Crtani filmovi: Oblačno sa svađavinama, Pingvin Čarli , Pepino Cicerone, Svirka za Mirka, Stonožica bosica