Profesor Baltazar, crtani serijal, 6. serija, 50′
Crtani filmovi: Oblačno sa svađavinama, Pingvin Čarli, Pepino Cicerone, Svirka za Mirka, Stonožica bosica.