Drama, 94′, Malta, red. Alexa Camilleri, gl. Jesmark Scicluna, Michela Farrugia, David Scicluna, Frida Cauchi, Uday McLean, Stephen Buhagiar

Jesmark je mladi malteški ribar koji uzdržava obitelj ribolovom drvenim brodom naslijeđenim od oca. Sve manji ulovi, nametnute zakonske restrikcije i kompetitivno ribarsko tržište dovode ga do financijske krize koju produbljuju neočekivani izdaci za zdravlje novorođenog sina. Očajnički želeći financijski osigurati obitelji, Jesmark ulazi u svijet ilegalnog ribolova okrećući pritom leđa generacijama ribarske tradicije. Luzzu je prvi malteški film ikada prikazan, i nagrađen, na platnu velikog festivala – Sundance Film Festivala. Film odlikuje iznimna kamera i gluma, egzotika malteškog krajolika te šarenilo tradicionalnih drvenih brodova luzzu, a glavnu ulogu tumači naturščik Jesmark Scicluna koji je na Festivalu nagrađen za najbolju mušku ulogu.